U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

De Missie van Stichting Bhakti Holland is primair om de zuivere, onuitputtelijke kennis van de Vedische Yoga-leer ( Bhakti Yoga ) op laagdrempelige en toegankelijke wijze over te dragen met als doel een gezonde en gebalanceerde levensstijl te bereiken.

De Stichting streeft de ambitie na om zowel een bijdrage te leveren aan het individuele welzijn, als het maatschappelijke belang.

Onze visie is dat iedere geïnteresseerde die in aanraking komt met Stichting Bhakti Holland en de Vedische Yoga-leer (in het bijzonder: Bhakti-Yoga) de mogelijkheid krijgt om inzicht te verwerven in de individuele aspecten en waarden van de mens. Hierdoor is men in staat om ondanks grote uitdagingen in het leven de balans in zichzelf en de omgeving te kunnen handhaven.

 

Stichting Bhakti Yoga Center staat voor harmonie, vrede en saamhorigheid op maatschappelijk niveau, en voor het vergroten van welzijn en zelfontplooiing op individueel niveau.

 

Door als platform te fungeren creëert de Stichting een basis waarin projecten/activiteiten van velerlei aard, passend binnen onze missie en visie, vormgegeven kunnen worden.

Tolerantie en saamhorigheid voeren hierbij de boventoon.

Samen met alle betrokkenen en vrijwilligers is Stichting Bhakti Holland in staat om haar doelstellingen te realiseren.

 

Onze activiteiten zijn vooral gericht op het gebied van sport, spel, bezinning, YOGA, cultuur en sociaal maatschappelijk activiteiten.